En kort föreläsning härskartekniker för personal inom äldreomsorgen

En kort föreläsning härskartekniker för personal inom äldreomsorgen

Hur härskartekniker påverkar vår psykosociala arbetsmiljö

Hur härskartekniker påverkar vår arbetsmiljö – en kort föreläsning härskartekniker för personal inom äldreomsorgen

Har du någon gång lämnat ett möte med en känsla av olust eller obehag men inte riktigt kunnat sätta fingret på vad känslorna beror på? Då har du kanske blivit utsatt för härskartekniker. De flesta av oss har erfarenhet av att ha blivit utsatta. Och har kanske även använt härskartekniker mot andra. Härskartekniker används manipulativt för att ta makten över någon annan eller en hel grupp. De förekommer överallt, förgiftar arbetsmiljön, minskar motivationen och måste därför motverkas.

Charlotte Signahl och Marcus Gustavsson har under många år arbetat för att höja kunskapen om härskartekniker och hur man motverkar dem. Under föreläsningen förhåller sig Charlotte och Marcus till Berit Ås klassiska härskartekniker – osynliggörande, förlöjligande, undanhållande av information, dubbelbestraffning, påförande av skuld och skam, objektifiering och våld eller hot om våld.  De reflekterar kring hur man kan bemöta härskartekniker på ett lugnt och sakligt sätt, ifrågasätta beteenden som inte är okej, lyfta diskussioner om vad som kan göras bättre, ta hjälp av andra för att säga ifrån när någon beter sig illa och sätta ord på sina egna känslor. Härskartekniker är inte alltid tydliga utan kan vara väldigt subtila. Man kanske inte förstår i stunden att man själv eller någon kollega blir utsatt. Därför är det viktigt med kunskap om härskartekniker och hur de yttrar sig. Och det bästa sättet att motverka dem är att använda sig av motsatsen – bekräftartekniker.

Varför ska man som arbetsgivare arbeta för att motverka härskartekniker? Charlotte och Marcus ser det som en del av arbetsmiljöansvaret. Arbetsmiljölagen säger att arbetsgivare ska motverka ohälsa och härskartekniker kan orsaka just det. Ofta är det ett stort fokus på strukturen i arbetsmiljöarbetet, som policys, riktlinjer, rutiner, instruktioner, checklistor, blanketter och dokumentation. Och det är viktigt med struktur som stöd i arbetet. Men man kommer ingenstans om man inte arbetar med kulturen. Kultur käkar struktur till frukost. Och att arbeta mot härskartekniker och med bekräftartekniker handlar om att bygga en sund kultur. Det gynnar arbetsgivaren genom att effektiviteten och produktiviteten ökar bland medarbetarna. Mår man bra och trivs på arbetsplatsen gör man ett bättre jobb.

Delar av innehållet:

  • Vilka är härskarteknikerna och hur fungerar de?
  • Hur förlorar vi långsiktigt på att använda härskartekniker och varför gör vi det?
  • Varför råkar vi använda dem och vad gör vi när vi blir utsatta?
  • Kort om genus-, norm- och maktteorier
  • Kort om motivationsteori
  • Arbetsmiljöansvar
  • Motverka diskriminering
  • Bekräftarteknikerna

Charlotte och Marcus delar gärna med sig av övningar och metoder som man kan använda sig av för att följa upp föreläsningen på exempelvis arbetsplatsträffar. Deltagarna får reflektera kring hur man ska agera om man själv blir utsatt, om man ser att någon annan blir utsatt eller om man själv utsätter. Föreläsningen genomförs fysiskt eller digitalt i upp till en halvdag.


Kontakta Värdigt.se för bokning

Fyll i formuläret nedan för att kontakta Värdigt.se gällande bokning. Fält markerade med asterisk (*) är obligatoriska.

Prenumerera på nyhetsbrev

Registrera din e-postadress för att få nyheter och uppdateringar i din inkorg.

Enkät - Dela med dig av din kunskap!
Gör äldreomsorgen bättre, dela dina tankar genom att fylla i vår korta enkät!
Svara på enkät
Tipsa eller fråga dina kollegor
Kompetensen finns där ute! Det är genom våra kollegors erfarenheter som vi växer. Dela med dig och ta del av andras kunskap.
Läs mer
Föreläsningar om äldreomsorg
Marcus och Charlotte föreläser och håller kurser var och en för sig eller tillsammans.
Läs mer