Värdigt.se - enkät

Enkät om äldreomsorg

Svara på enkäten och var med och gör äldreomsorgen mer Värdig.
Genom att dela kunskap och tankar gör vi varandra bättre.

Enkäten består av 11 frågor.