Härskartekniker - föreläsare Charlotte Signahl från Värdigt.se

Härskartekniker är manipulativa metoder som används för att kontrollera, dominera eller underminera andra människor. Härskarteknikerna är välkända fenomen inom äldreomsorgen som används både medvetet och omedvetet. 

Härskartekniker inom äldreomsorgen kan yttra sig på många olika sätt Berit Ås, professor i socialpsykologi, har identifierat och synliggjort dessa tekniker vilket underlättar igenkänningen när de används. Förekomsten av härskartekniker kan skapa en otrygg arbetsmiljö och ligga till grund för kränkande beteende på arbetsplatser.

Berit Ås identifierade fem olika härskartekniker:

Osynliggörande

Att ignorera någon eller deras åsikter för att få dem att känna sig obetydliga eller ointressanta.
Äldre människor kan känna sig osynliggjorda när deras behov och önskemål ignoreras eller inte tas på allvar av personal eller beslutsfattare inom äldreomsorgen. Detta kan leda till minskat självförtroende och sämre livskvalitet för de äldre.

Förlöjligande

Att skämta om, göra narr av någon eller deras åsikter för att underminera deras självförtroende och auktoritet.

En personal kan förlöjliga genom att exempelvis skratta åt en äldres behov av hjälp med personlig hygien, vilket kan få den äldre att känna sig generad och värdelös.

Undanhållande av information

Att till exempel inte dela med sig av relevant information som kan underlätta arbetet för kollegor.

Eller att personal eller beslutsfattare medvetet håller tillbaka viktig information från de äldre eller deras familjer för att kontrollera situationen eller undvika ansvar. Det kan exempelvis handla om att inte informera om hälsotillstånd, behandlingsalternativ eller förändringar i vårdplaner. Personal kan medvetet hålla tillbaka information om en äldres hälsotillstånd från den äldres familj för att undvika obehagliga konversationer eller för att undvika kritik.

Dubbelbestraffning

Att straffa någon för att de agerar enligt förväntningarna och även straffa dem om de inte gör det. Att försätta någon i en omöjligsituation, hur du än gör anses du göra fel, vara för petig om du är noggrann av dig, sedan vara slarvig om du minskar på noggrannheten som du tidigare kritiserats för.

Äldre människor kan känna sig förvirrade eller oroliga om de bestraffas för att de behöver hjälp eller stöd, samtidigt som de också kan bestraffas för att de inte klarar av att utföra vissa uppgifter på egen hand.

Påförande av skuld och skam

Att manipulera någon att känna skuld eller skam för att kontrollera deras beteende eller åsikter.

Om äldre människor känner skuld eller skam för att de behöver hjälp eller stöd kan det hindra dem från att be om den vård och det stöd de behöver för att må bra och kunna leva ett värdigt liv. Om en äldre person inte kan klara av en uppgift på egen hand, kan en personal få denne att känna skuld eller skam för att be om hjälp, vilket kan hindra den äldre från att be om stöd i framtiden.

Motverka härskartekniker

För att motverka härskartekniker inom äldreomsorgen är det viktigt att utbilda i frågorna för att skapa en kultur av respekt, empati och öppenhet där de äldres värdighet och integritet respekteras och där de ges möjlighet att vara delaktiga i beslut som påverkar deras liv och välbefinnande. Utbildning skapar medvetenhet kring härskartekniker och ger värdefulla verktyg för olika situationer.

Härskartekniker med föreläsare Charlotte Signahl

Prenumerera på nyhetsbrev

Registrera din e-postadress för att få nyheter och uppdateringar i din inkorg.

Sällskapsspel - Hur skulle du säga? - Befria elefanten i rummet
Detta sällskapsspel hjälper er att befria elefanterna på jobbet.
Läs mer
Tipsa eller fråga dina kollegor
Kompetensen finns där ute! Det är genom våra kollegors erfarenheter som vi växer. Dela med dig och ta del av andras kunskap.
Läs mer
Föreläsningar om äldreomsorg
Marcus och Charlotte föreläser och håller kurser var och en för sig eller tillsammans.
Läs mer