Salutogent förhållningssätt - föreläsare Marcus Gustavsson från Värdigt.se

Inom äldreomsorgen fokuserar vi gärna på det sjuka hos människor. Diagnoser, funktionsvariationer och sjukdomar. Men alla människor har också styrkor, förmågor och kunskaper. Plockar man fram det friska ger det kraft till att orka hantera det sjuka.

Vad är ett salutogent förhållningssätt?

Salutogent förhållningssätt" är en term som används för att betona en inställning som fokuserar på främjande av hälsa och välmående i stället för att bara hantera sjukdom eller problem.  Ett salutogent förhållningssätt innebär att man ser hälsa som en resurs för att hantera och möta livets utmaningar, i stället för att bara se sjukdom som avsaknad av hälsa. Det innebär att man fokuserar på att främja faktorer som bidrar till hälsa, såsom personlig utveckling, sociala relationer, och meningsfullhet i tillvaron.

Förhållningssättet bygger på teorin om salutogenes, som utvecklades av sociologen Aaron Antonovsky. Han föreslog att i stället för att bara studera riskfaktorer för sjukdom, bör vi även undersöka vilka faktorer som främjar hälsa och välmående. 

Tips för salutogent arbete

  1. Fokusera på styrkor och resurser: I stället för att enbart fokusera på brister och problem, identifiera och förstärk individers och gruppers styrkor och resurser. Fråga dig själv och andra vad som fungerar bra och hur dessa positiva aspekter kan främjas ytterligare.

  2. Främja autonomi och empowerment: Ge människor möjligheten att fatta egna beslut och ta kontroll över sina liv. Stöd och uppmuntra självbestämmande och handlingskraft genom att erbjuda kunskap, verktyg och resurser.

  3. Bygg meningsfulla relationer och gemenskap: Skapa en miljö som främjar samhörighet, stöd och förståelse. Uppmuntra till öppen kommunikation, lyssnande och empati. Stärk känslan av sammanhang och gemenskap.

  4. Främja coping-strategier och resiliens: Hjälp människor att utveckla och använda effektiva coping-strategier för att hantera stress, motgångar och svårigheter. Ge stöd för att bygga upp motståndskraft och förmågan att återhämta sig från utmaningar.

  5. Fokusera på hela människan: Betrakta människor som komplexa varelser med olika behov och dimensioner av hälsa – fysisk, psykisk, social och existentiell. Se till att arbeta med helhetshälsa och integrera olika aspekter av välbefinnande i dina insatser.

  6. Främja hälsosamma levnadsvanor: Uppmuntra till regelbunden fysisk aktivitet, hälsosam kost, tillräcklig sömn och andra hälsosamma levnadsvanor som bidrar till välbefinnande och livskvalitet.

Skapa en stödjande miljö: Utforma och främja miljöer som stödjer hälsa och välbefinnande, både på arbetsplatsen, i samhället och i det personliga livet. Det kan innebära att skapa fysiska, sociala och kulturella miljöer som främjar hälsa och välmående.

Föreläsning om Salutogent förhållningssätt med föreläsare Marcus Gustavsson

Prenumerera på nyhetsbrev

Registrera din e-postadress för att få nyheter och uppdateringar i din inkorg.

Sällskapsspel - Hur skulle du säga? - Befria elefanten i rummet
Detta sällskapsspel hjälper er att befria elefanterna på jobbet.
Läs mer
Tipsa eller fråga dina kollegor
Kompetensen finns där ute! Det är genom våra kollegors erfarenheter som vi växer. Dela med dig och ta del av andras kunskap.
Läs mer
Föreläsningar om äldreomsorg
Marcus och Charlotte föreläser och håller kurser var och en för sig eller tillsammans.
Läs mer