Personcentrerad vård och omsorg - föreläsare Marcus Gustavsson från Värdigt.se

Inom äldreomsorgen är vi väldigt uppgiftsfokuserade. Och det är inte konstigt eftersom det är så mycket som ska bockas av och signeras. Men är vi för fokuserade på uppgifter är risken stor att vi inte märker vad människan verkligen behöver just nu.

Vad är personcentrerad vård och omsorg?

Personcentrerad vård och omsorg är en filosofi och en praktik som fokuserar på att sätta individen i centrum. Det innebär att vården och omsorgen utformas och levereras med hänsyn till varje persons unika behov, preferenser, värderingar och livssituation.

Här är några nyckelprinciper och insikter som präglar personcentrerad vård och omsorg:

  1. Respekt för individens autonomi: Personcentrerad vård och omsorg respekterar individens rätt att vara delaktig i vårdbeslut och att uttrycka sina egna preferenser och mål för vården. Det innebär att involvera patienten i beslutsprocessen och respektera deras val och önskemål.

  2. Helhetssyn på individen: Istället för att bara fokusera på specifika symtom eller sjukdomar betraktar personcentrerad vård och omsorg individen som en helhet, med hänsyn till både fysiska, psykiska, sociala och existentiella behov.

  3. Partnerskap och samarbete: Vårdrelationen ses som ett partnerskap mellan personen och vård- och omsorgsteamet, där ömsesidig respekt, tillit och öppen kommunikation är viktiga. Det handlar om att samarbeta med personen för att uppnå gemensamma mål för hälsa och välbefinnande.

  4. Kontinuitet och samordning: Personcentrerad vård och omsorg betonar vikten av kontinuitet och samordning, både inom och mellan olika vårdnivåer och discipliner. Det innebär att se till att vården och omsorgen arbetar tillsammans och att information och ansvar överförs effektivt mellan olika professioner.

  5. Empati och kulturell kompetens: Att visa empati och förståelse för individens känslomässiga och kulturella behov är centrala aspekter av personcentrerad vård och omsorg. Det handlar om att skapa en trygg och stödjande miljö där personen känner sig sedd, hörd och respekterad.

  6. Kvalitet och säkerhet: Personcentrerad vård och omsorg strävar efter att erbjuda kvalitet och säkerhet som är anpassad till individens behov och önskemål. Det innebär att kontinuerligt utvärdera och förbättra vården och omsorgen utifrån personens perspektiv och erfarenheter.

Genom att tillämpa dessa principer och insikter skapas en mer meningsfull och effektiv upplevelse som är mer anpassad till individens behov och önskemål. Personcentrerad vård och omsorg är inte bara en modell för att förbättra upplevelsen, utan det kan också leda till bättre hälsa och ökad tillfredsställelse med livet.

Personcentrerad vård och omsorg med föreläsare Marcus Gustavsson

Prenumerera på nyhetsbrev

Registrera din e-postadress för att få nyheter och uppdateringar i din inkorg.

Sällskapsspel - Hur skulle du säga? - Befria elefanten i rummet
Detta sällskapsspel hjälper er att befria elefanterna på jobbet.
Läs mer
Tipsa eller fråga dina kollegor
Kompetensen finns där ute! Det är genom våra kollegors erfarenheter som vi växer. Dela med dig och ta del av andras kunskap.
Läs mer
Föreläsningar om äldreomsorg
Marcus och Charlotte föreläser och håller kurser var och en för sig eller tillsammans.
Läs mer