Stress och Stresshantering - föreläsare Charlotte Signahl från Värdigt.se

All forskning visar att hög stress under lång tid ökar dödligheten och försämrar den upplevda livskvaliteten. Att återhämta sig är viktigt för alla men kanske extra viktigt för dig som arbetar med människor.

Äldreomsorgen är känd för att vara krävande och ibland överväldigande, med krävande arbetspass, tunga lyft, kritiska situationer och känslomässiga påfrestningar. Stresshantering för medarbetare inom äldreomsorgen är därför av avgörande betydelse för att säkerställa både kvaliteten på den vård och omsorg vi tillhandahåller och ens egna välmående.

En av de första stegen i stresshantering är att förstå och identifiera de olika stressfaktorer som påverkar ens liv. För personal inom äldreomsorgen kan dessa faktorer variera från hög arbetsbelastning och tidspress till emotionell utmattning och brist på resurser. Vem har inte gått hem med en klump i magen över allt som inte blev gjort och alla tårar som inte hann torkas?  Genom att vara medveten om vad som orsakar stress kan man börja att utveckla strategier för att hantera stressen på ett konstruktivt sätt.

Glöm bort jobbet ibland 

En viktig strategi är att skapa en balans mellan arbete och fritid. Att ta regelbundna pauser under arbetspasset och att tillbringa tid utanför arbetet med aktiviteter som man njuter av kan hjälpa till att återställa energinivåerna och minska risken för utbrändhet. Det är också viktigt att sätta gränser för sig själv och att lära sig att säga nej när det behövs för att undvika att överbelasta sig. Att inte alltid ställa upp är att finnas kvar långsiktigt.

Att utveckla goda kommunikationsfärdigheter är också en central del av stresshantering. Att kunna uttrycka sina känslor och behov på ett konstruktivt sätt gentemot kollegor och chefer kan hjälpa till att minska spänningar på arbetsplatsen och skapa en mer stödjande miljö. Det är också viktigt att vara lyhörd för andras behov och att erbjuda sitt stöd när det behövs. 

Även om det inte är till gymmet du längtar efter en dag av spring i trappor så är fysisk aktivitet är en annan effektiv strategi för att hantera stress. Regelbunden motion kan bidra till att minska spänningar i kroppen och frigöra endorfiner som ger en känsla av välbefinnande. Det kan också hjälpa till att förbättra sömnen och öka energinivåerna, vilket i sin tur kan göra det lättare att hantera stressiga situationer.

Att ta hand om sin fysiska hälsa genom att äta en balanserad kost, få tillräckligt med sömn och undvika skadliga vanor som alkohol och tobak är också viktigt för att kunna hantera stress. En hälsosam livsstil kan stärka immunförsvaret och öka motståndskraften mot stressrelaterade sjukdomar.

Var närvarande i nuet

Att praktisera mindfulness och meditation är ytterligare sätt att hantera stress på ett effektivt sätt. Genom att vara närvarande i nuet och fokusera på ens andning kan man skapa en känsla av lugn och frid inombords, även i de mest utmanande situationerna. Detta kan också hjälpa till att öka medvetenheten om ens tankar och känslor, vilket i sin tur kan göra det lättare att hantera dem på ett konstruktivt sätt.

Slutligen är det viktigt att komma ihåg att be om hjälp när det behövs. Att söka stöd från kollegor, chefer eller professionella rådgivare kan vara avgörande för att kunna hantera stress på ett effektivt sätt. Ingen ska behöva kämpa ensam mot stress, och det finns många resurser tillgängliga för dem som behöver hjälp.

Föreläsning om Stress och Stresshantering med föreläsare Charlotte Signahl

Prenumerera på nyhetsbrev

Registrera din e-postadress för att få nyheter och uppdateringar i din inkorg.

Sällskapsspel - Hur skulle du säga? - Befria elefanten i rummet
Detta sällskapsspel hjälper er att befria elefanterna på jobbet.
Läs mer
Tipsa eller fråga dina kollegor
Kompetensen finns där ute! Det är genom våra kollegors erfarenheter som vi växer. Dela med dig och ta del av andras kunskap.
Läs mer
Föreläsningar om äldreomsorg
Marcus och Charlotte föreläser och håller kurser var och en för sig eller tillsammans.
Läs mer