Bemötande inom äldreomsorg - föreläsare Marcus Gustavsson från Värdigt.se

Bemötande inom äldreomsorgen handlar om makt och beroende. Personal måste inse att man har makt över de man hjälper och stöttar. Det spelar väldigt stor roll hur man väljer att utföra vården och omsorgen och hur man väljer att bemöta personen man möter.

Ett värdigt bemötande inom äldreomsorgen handlar om att möta äldre människor med respekt, värdighet och förståelse för deras individuella behov och önskemål. Här är några viktiga principer och insikter som kan vägleda ett värdigt bemötande:

  1. Respekt och värdighet: Se varje individ som en unik person med egna erfarenheter, kunskaper och värderingar. Visa respekt för deras autonomi och värdighet genom att lyssna på deras åsikter, behandla dem med vänlighet och respekt samt involvera dem i beslut som påverkar deras liv.

  2. Empati och förståelse: Försök att sätta dig in i varje människas situation och upplevelser. Visa empati och förståelse för de utmaningar och behov de kan ha, både fysiskt, psykiskt och socialt.

  3. Kommunikation och lyssnande: Kommunicera på ett tydligt och respektfullt sätt med människorna du möter. Ge dem tid och utrymme att uttrycka sina tankar, känslor och önskemål. Var lyhörd för deras behov och visa att du bryr dig om deras välbefinnande.

  4. Individanpassad vård och omsorg: Erbjud vård och omsorg som är anpassat till varje individs unika behov, preferenser och livssituation. Var flexibel och lyhörd för förändringar i deras hälsa eller livssituation och anpassa vården och omsorgen därefter.

  5. Trygghet och säkerhet: Skapa en trygg och säker miljö för människorna du möter där de känner sig omhändertagna och respekterade. Se till att de får den hjälp och det stöd de behöver för att kunna känna sig trygga och välmående.

  6. Kulturell kompetens och mångfald: Var medveten om, och respektera, olikheter i bakgrund, kultur, språk och livsstil. Anpassa vården och omsorgen efter människornas individuella behov och önskemål och skapa en inkluderande miljö där alla känner sig sedda och respekterade.

Genom att tillämpa dessa principer och insikter kan man skapa en äldreomsorg som präglas av respekt, värdighet och empati, där personerna ni möter får den vård och den omsorg de behöver för att kunna leva ett så självständigt och meningsfullt liv som möjligt.

Bemötande inom äldreomsorg med föreläsare Marcus Gustavsson

Prenumerera på nyhetsbrev

Registrera din e-postadress för att få nyheter och uppdateringar i din inkorg.

Sällskapsspel - Hur skulle du säga? - Befria elefanten i rummet
Detta sällskapsspel hjälper er att befria elefanterna på jobbet.
Läs mer
Tipsa eller fråga dina kollegor
Kompetensen finns där ute! Det är genom våra kollegors erfarenheter som vi växer. Dela med dig och ta del av andras kunskap.
Läs mer
Föreläsningar om äldreomsorg
Marcus och Charlotte föreläser och håller kurser var och en för sig eller tillsammans.
Läs mer