Fem bästa tipsen för introduktion inom äldreomsorg

Fem bästa tipsen för introduktion inom äldreomsorg

Det är alltid speciellt att vara ny på jobbet och det är lätt att känna sig dum i huvudet under första tiden. Därför är starten man får så viktig. Introduktionen och välkomnandet är avgörande för om kollegan ska trivas och vilja stanna i verksamheten.

Här har du våra bästa tips för en bra introduktion

  1. Snåla inte med antal pass som er nya undersköterska/ert nya vårdbiträde eller biträde får gå bredvid med en erfaren kollega. Se inte introduktionen som en kostnad utan en viktig investering för att er nya kollega ska känna sig trygg. Får man en bra introduktion och ett fint välkomnande vill man stanna i verksamheten. Är det något som är kostsamt så är det en hög personalomsättning.
  2. Utse handledare som tar emot nya kollegor och ge handledarna utbildning och kompetensutveckling för deras uppdrag. Det är viktigt att det är rätt personer som tar emot nya undersköterskor, vårdbiträden och biträden. De behöver även ha rätt verktyg för att kunna introducera och handleda på ett bra sätt. Skapa också en checklista för alla moment som handledaren ska gå igenom under introduktionen.
  3. Följ upp introduktionen efter ett tag. Boka en kort avstämning med den nya kollegan och ställ frågor om hur första tiden har varit. Efterfråga också vad den nya kollegan tycker kan bli bättre i verksamheten. Det är väldigt nyttigt att få in nya fräscha ögon som ser förbättringsområden. Det måste man ta vara på i förbättringsarbetet.
  4. Se till att brukarnas genomförandeplaner är uppdaterade med aktuell information, särskilt kring hur brukaren vill bli bemött och kommunicerad med. Den informationen är viktig att få inför första besöket så att brukaren känner sig trygg. Det är exempelvis viktigt att veta om en brukare är döv på höger öra så att man talar i vänster öra. Eller om en brukare som ser dåligt vill att man hela tiden informerar om vad man gör. Så fråga brukarna hur de vill bli bemötta och dokumentera det i genomförandeplanerna.
  5. Första intrycket av en arbetsplats påverkar trivseln väldigt starkt. Ring upp den nya kollegan strax innan första arbetspasset, hälsa välkommen och fråga om det är något speciellt kollegan undrar över. Och välkomna med en rungande applåd när kollegan kommer till jobbet första gången. En sådan boost blir en väldigt bra och fin start på det nya jobbet.
Prenumerera på nyhetsbrev

Registrera din e-postadress för att få nyheter och uppdateringar i din inkorg.

Sällskapsspel - Hur skulle du säga? - Befria elefanten i rummet
Detta sällskapsspel hjälper er att befria elefanterna på jobbet.
Läs mer
Tipsa eller fråga dina kollegor
Kompetensen finns där ute! Det är genom våra kollegors erfarenheter som vi växer. Dela med dig och ta del av andras kunskap.
Läs mer
Föreläsningar om äldreomsorg
Marcus och Charlotte föreläser och håller kurser var och en för sig eller tillsammans.
Läs mer