Tio bästa tipsen för dig som är skyddsombud inom äldreomsorgen

Tio bästa tipsen för dig som är skyddsombud inom äldreomsorgen

1. Be din chef om månadsmöten där ni följer upp arbetsmiljön. Du är ett ovärderligt stöd till din chef i arbetet för att förebygga ohälsa och olycksfall där ni tillsammans ska identifiera, åtgärda och följa upp risker och brister.

2. Föreslå till din chef att ni går arbetsmiljöutbildningar tillsammans. Tanken är att ni ska samarbeta för att uppnå en god arbetsmiljö på arbetsmiljö på arbetsplatsen. Då är det värdefullt om ni tillsammans kompetensutvecklar er och diskuterar hur ni ska omsätta era kunskaper i praktiken.

3. Diskutera med din chef hur ni får fart på era arbetsplatsträffar. Hur ska ni göra för att kollegorna ska tycka att det är meningsfullt att delta? Hur skapar ni delaktighet och ett klimat som gör att man vågar säga vad man tycker? Vad ska ni ha för teman? Hur följer ni upp det som ni har bestämt?

4. Ibland kan socialtjänstlagen/hälso- och sjukvårdslagen och arbetsmiljölagen krocka. Brukaren har rätt till sin vård och omsorg men så kan ni hamna i ett läge där ni inte kan utföra hjälpen och stödet och samtidigt ha en säker arbetsmiljö. Ingen av lagarna är dock överställd den andra utan de är jämställda. Så ni måste försöka hitta lösningar som gör att ni både kan ge vård och omsorg och samtidigt ha en hållbar arbetsmiljö. Kontakta Arbetsmiljöverket och be om råd om ni kör fast.

5. Lär dina kollegor att rapportera risker i arbetsmiljön som tillbud. Er chef kan omöjligen se alla risker som finns så ni måste hjälpa chefen genom att tala om vad det är som behöver förbättras.

6. Be om utbildning i förflyttningsteknik, både grundutbildning och repetitionsutbildning. Kunskaper i förflyttningsteknik är nödvändigt för att undvika belastningsskador och för att skapa trygghet för brukarna.

7. Kompetensutveckling är en viktig arbetsmiljöfråga. Det handlar om att ni ska ha de kunskaper som krävs för att göra bästa möjliga jobb för brukarna. Följ upp tillsammans med chefen vilken kompetensutveckling ni behöver satsa på för att kunna bemöta brukarna på bästa sätt. Är det kunskap om palliativ vård? Hur bemöter man brukare med demenssjukdomar på bästa sätt? Behöver ni reflektera tillsammans kring etiska dilemman?

8. Du har en viktig roll i att göra er arbetsplats till en öppen arbetsplats för alla. Sexism, rasism, homofobi, transfobi, ålderism och annan dumhet hör inte hemma på jobbet eller någon annanstans i samhället. Säg ifrån när fördomar och myter sprids om människor. Att vara tyst får inte vara ett alternativ.

9. Snack bakom ryggen på kollegor förekommer tyvärr på de flesta arbetsplatser. Det kan såra människor djupt. Föreslå att ni ska ha den gyllene regeln ”vi pratar med varandra och inte om varandra”. Och påminn kollegorna om regeln när den inte följs.

10. Fokusera inte bara på hantering av risker och brister i arbetsmiljön utan också på friskfaktorer. Vad är det som gör att ni trivs på jobbet? Hur kan ni stärka det ytterligare? Hur kan ni exempelvis främja arbetsplatsens gemenskap? Hur blir ni bättre på att lära av varandra? Hur kan ni visa upp allt bra ni gör för omvärlden? Att stärka friskfaktorer främjar verkligen arbetsmiljön.

Prenumerera på nyhetsbrev

Registrera din e-postadress för att få nyheter och uppdateringar i din inkorg.

Sällskapsspel - Hur skulle du säga? - Befria elefanten i rummet
Detta sällskapsspel hjälper er att befria elefanterna på jobbet.
Läs mer
Tipsa eller fråga dina kollegor
Kompetensen finns där ute! Det är genom våra kollegors erfarenheter som vi växer. Dela med dig och ta del av andras kunskap.
Läs mer
Föreläsningar om äldreomsorg
Marcus och Charlotte föreläser och håller kurser var och en för sig eller tillsammans.
Läs mer