Vi kan inte jobba för mångfald

Vi kan inte jobba för mångfald

Nej vi kan faktiskt inte jobba för mångfald. Det är nämligen något som redan finns. Vi ska istället jobba för en förbättrad inkludering på arbetsplatsen och samhället i stort. Vi som tycker äldreomsorg är viktigt (vilken vettig människa gör inte det?) måste ständigt visa att den inte fungerar utan en stor tillströmning av ny personal.

I dagens samhälle har vi kommit långt när det gäller mångfald och inkludering, men en ny rapport frånfrackförbundet Kommunal oroar. Rapporten visar att var femte individ utsätts för hat och hot på arbetsplatsen på grund av deras etniska bakgrund. Det är en signal om att vi fortfarande har en lång väg att gå för att skapa en verkligt inkluderande arbetsmiljö. En del av arbetsmiljön är kollegor, en annan är närstående, det är grannar, annan vårdpersonal och så klart de äldre vi vårdar. Därför måste vi ständigt utbilda i hur vi ska göra när vi ser att en kollega utsätts för härskartekniker av olika slag, ren rasism eller homofobi under arbetstid.

Diskriminering skadar arbetsplatsen

Kommunals rapport belyser de utmaningar som personer med annan etnisk bakgrund än helsvensk (vad nu det är?) står inför i arbetslivet. Från fördomar och diskriminering till öppna hot. Detta är ett problem som inte bara påverkar individen utan också skadar arbetsplatsens helhet. Det är hög tid att sätta fokus på lösningar, och en viktig åtgärd är att införa utbildningar i inkludering.

Att förändra kulturen på arbetsplatser kräver medvetenhet och förståelse. Utbildningar i motivation och inkludering spelar en nyckelroll i att öka medvetenheten bland anställda och ledare. Genom att lära sig om olika kulturer, förstå utmaningarna som personer med olika bakgrunder möter och främja ömsesidig respekt kan arbetsplatsen bli en plats där alla känner sig välkomna och respekterade.

Inkluderande arbetsmiljö

En inkluderande arbetsmiljö leder inte bara till ökad trivsel och en positiv atmosfär, utan det kan också ha direkt inverkan på produktiviteten och effektiviteten. När människor känner sig inkluderade och respekterade för sin mångfald av erfarenheter blir de mer benägna att bidra med sin fulla potential och samarbeta effektivt. Det ökar trivseln och därmed kvaliteten på arbetet som är att vårda samhällets äldre, ett medel för att nå målet. Det personcentrerade förhållningssättet som vår äldreomsorg ska vila på behöver faktiskt även genomsyra hur vi ser på varandra. Frågan är hur vi ska påverka de närstående?

Fackförbund och arbetsgivare har en gemensam roll att spela i att främja inkludering. Genom att stödja och investera i inkluderande utbildningar visar de att de tar dessa frågor på allvar och strävar efter att skapa en rättvis arbetsplats för alla.

Slutsats: Rapporten från Kommunal är en alarmklocka som påminner oss om att vi behöver göra mer för att skapa en arbetsmiljö där varje individ, oavsett etnisk bakgrund, känner sig trygg och respekterad. Inkluderande utbildningar är en investering i en bättre och mer hållbar arbetsplatskultur som ökar trivseln och därmed kvaliteten på arbetet som är att vårda de äldre, ett medel för att nå kvalitetsmålet. Det är dags att ta tag i dessa utmaningar och skapa förändring genom kunskap och förståelse. En inkluderande arbetsplats är inte bara en önskan utan en nödvändighet för en framgångsrik rekrytering och en hållbar framtid.

Charlotte Signahl

Här kan du ta del av Kommunals rapport:
Var femte utsätts för hat och hot på jobbet – på grund av etnisk bakgrund | Kommunal

Prenumerera på nyhetsbrev

Registrera din e-postadress för att få nyheter och uppdateringar i din inkorg.

Sällskapsspel - Hur skulle du säga? - Befria elefanten i rummet
Detta sällskapsspel hjälper er att befria elefanterna på jobbet.
Läs mer
Tipsa eller fråga dina kollegor
Kompetensen finns där ute! Det är genom våra kollegors erfarenheter som vi växer. Dela med dig och ta del av andras kunskap.
Läs mer
Föreläsningar om äldreomsorg
Marcus och Charlotte föreläser och håller kurser var och en för sig eller tillsammans.
Läs mer