Föreläsning om ledarskap och medarbetarskap inom äldreomsorgen

Föreläsning om ledarskap och medarbetarskap inom äldreomsorgen

Konsten att se sina medarbetare

Konsten att se sina medarbetare – en föreläsning om ledarskap och medarbetarskap inom äldreomsorgen

Arbetsglädje är ett allvarligt ämne. Känner vi inte arbetsglädje gör vi inte ett lika bra jobb. Och det kan leda till ohälsa. Detta är en föreläsning om hur man lyckas skapa trivsel på jobbet genom att ta verksamheten, varandra och sig själv på allvar.

Marcus Gustavsson har många års erfarenhet som vårdbiträde och chef inom både hemtjänst och äldreboende. Han brinner starkt för allas rätt att få vara sig själva och bli respekterade för vilka de är. Han har en hög kunskap om lagstiftningen som styr äldreomsorgen och om hur man ser till att lagstiftningen blir verklighet. Han är en uppskattad föreläsare med mycket humor, engagemang och hjärta. Marcus har alltid kämpat mot sexism, rasism, homofobi, transfobi, ålderism, mobbning och annan dumhet. Hans arbete med inkludering och utveckling av medarbetare och ledarskap baseras i en passionerad tro på att alla människor har rätt att vara som de är, att de ska bli respekterade för det – och att det i slutändan gynnar alla.

Marcus har genom alla år som ledare och chef använt sig av en mängd teorier, metoder och verktyg för att försöka bidra till arbetsglädje. Och har funderat mycket på vilka förhållningssätt som ger mest framgång. Han berättar i sin föreläsning om vad som skapar mest arbetsglädje enligt forskningen. Och om hur man kan arbeta för att skapa en hög känsla av sammanhang bland sina medarbetare.

Man kommer långt om man lyckas välja rätt inställning. Marcus berättar om exempel på medarbetare som tagit massor av energi av honom men där han tog makten över sin egen inställning. Man kan ju faktiskt bara välja sin egen inställning, inte andras. På det sättet sparar man massor av energi som man kan lägga på bättre saker än att bli irriterad och förbannad. Hur kan du bli bättre på att välja rätt inställning och därmed bidra till en ökad arbetsglädje, både för dig själv och dina medarbetare?

Härskartekniker är något som de flesta av oss har blivit utsatta för. Och kanske även använt mot andra. Härskartekniker används manipulativt för att ta makten över eller förstärka sin position gentemot någon annan eller en hel grupp. Härskartekniker förekommer överallt, förgiftar arbetsmiljön, minskar motivationen och måste därmed motverkas. Marcus berättar om hur man kan motverka härskartekniker. Och även om det man ska använda om man vill bidra till arbetsglädje – bekräftartekniker. Hur kan du bli bättre på att bekräfta dina kollegor och medarbetare?

Varför har så många svårt att prata om det som inte fungerar? För att skapa arbetsglädje behöver man också bygga upp förmågan till att lyfta saklig kritik. Hur kan ni bli bättre på att lyfta problem och brister, och åtgärda dem? Och hur bryter man tystnaden mot beteenden som är oacceptabla?

Och så har Marcus mycket mer att säga om vad som skapar arbetsglädje. Han berättar om sina förebilder som inspirerat honom. Om favoritcitat som väglett honom genom livet. Och om ansvaret vi har att snälltolka varandra på jobbet och ta makten över vårt bagage. Vet du hur mycket du påverkar andra genom det beteende som du väljer?

Innehållet beslutas i samråd med kunden men kan innehålla:

  • Vad skapar arbetsglädje enligt forskningen?
  • Tillitsbaserad styrning och ledning
  • Medarbetarskap som en del av ledarskapet
  • Varför är vi som vi är? Varför blir det som det blir?
  • Känsla av sammanhang
  • Konsten att välja rätt inställning
  • Härskartekniker och bekräftartekniker
  • Dumhetsbekämpning på jobbet

Beroende på den tidsomfattning som kunden önskar lägger Marcus gärna in kortare eller längre inslag av reflektion, eget arbete eller grupparbeten som alltid anpassade utifrån gruppens nuläge och efter kundens mål med uppdraget. Varianter av denna föreläsning har Marcus levererat i format från 30 minuter till 3 heldagar.


Kontakta Värdigt.se för bokning

Fyll i formuläret nedan för att kontakta Värdigt.se gällande bokning. Fält markerade med asterisk (*) är obligatoriska.

Prenumerera på nyhetsbrev

Registrera din e-postadress för att få nyheter och uppdateringar i din inkorg.

Enkät - Dela med dig av din kunskap!
Gör äldreomsorgen bättre, dela dina tankar genom att fylla i vår korta enkät!
Svara på enkät
Tipsa eller fråga dina kollegor
Kompetensen finns där ute! Det är genom våra kollegors erfarenheter som vi växer. Dela med dig och ta del av andras kunskap.
Läs mer
Föreläsningar om äldreomsorg
Marcus och Charlotte föreläser och håller kurser var och en för sig eller tillsammans.
Läs mer