Tack för att du ser mig – en föreläsning om värdigt bemötande inom äldreomsorgen

Tack för att du ser mig – en föreläsning om värdigt bemötande inom äldreomsorgen

Tack för att du ser mig som en människa! Det sade en man till Marcus en gång för längesedan. En man som hade hemtjänst och som ingen i personalgruppen ville besöka. Vad var det som gjorde att mannen kände sig sedd?

Tack för att du ser mig som en människa! Det sade en man till Marcus en gång för längesedan. En man som hade hemtjänst och som ingen i personalgruppen ville besöka. Vad var det som gjorde att mannen kände sig sedd? Detta är en föreläsning om värdigt bemötande inom äldreomsorgen.

Marcus Gustavsson har många års erfarenhet som vårdbiträde och chef inom både hemtjänst och äldreboende. Han brinner starkt för allas rätt att få vara sig själva och bli respekterade för vilka de är. Han har en hög kunskap om lagstiftningen som styr äldreomsorgen och om hur man ser till att lagstiftningen blir verklighet. Han är en uppskattad föreläsare med mycket humor, engagemang och hjärta. Marcus har alltid kämpat mot sexism, rasism, homofobi, transfobi, ålderism, mobbning och annan dumhet. Hans arbete med inkludering och utveckling av medarbetare och ledarskap baseras i en passionerad tro på att alla människor har rätt att vara som de är, att de ska bli respekterade för det – och att det i slutändan gynnar alla.

Socialtjänstlagen säger att äldreomsorgen ska bidra till värdigt liv och välbefinnande. Vården och omsorgen ska anpassas efter varje persons behov och önskemål. Men hur ska det gå till i praktiken? När förutsättningarna är dåliga? När tiden inte räcker till? När kunskap saknas? När brukare och deras närstående är missnöjda? Eller när brukare inte inser sitt eget bästa och blir en fara för sig själva? Under föreläsningen diskuteras flera etiska dilemman som ofta uppstår kopplat till uppdraget.

Under föreläsningen berättar Marcus om många gripande historier från sina år inom äldreomsorgen. Till exempel om kvinnan med Alzheimers som började prata för första gången på fler år. Om mannen som kom ut som homosexuell på sin dödsbädd. Om kvinnan med ALS som gav Marcus det finaste beröm han har fått. Och om många fler fantastiska personer han mött där han fått bidra till värdighet och välbefinnande. Marcus berättar också om hur han har försökt bidra till arbetsglädje och hur han arbetat för att arbetsgrupper ska dra åt samma håll. Hur kan man bidra till en hög känsla av sammanhang i en arbetsgrupp? Hur kan man bli bättre på att välja rätt inställning? Hur kan vi kollegor bli bättre på att bekräfta varandra? Föreläsningen innehåller också teorier kring etik, professionellt förhållningssätt och personcentrering och många konkreta tips om hur man gör praktik av teorierna.

Innehållet beslutas i samråd med kunden men kan innehålla:

  • Personcentrerad vård och omsorg – hur gör vi det?
  • Professionellt förhållningssätt – vad innebär det?
  • Salutogent förhållningssätt – hur kan vi bidra till känsla av sammanhang?
  • Etiska dilemman – hur hanterar vi dessa?
  • Normkritiska arbetssätt – vad innebär det att se en människa?
  • Demens – hur bemöter man människor med kognitiv svikt?
  • Våld i nära relationer – hur ställer man frågan om våld?
  • Arbetsmiljö – hur får vi förutsättningar till värdigt bemötande?

Beroende på den tidsomfattning som kunden önskar lägger Marcus gärna in kortare eller längre inslag av reflektion, eget arbete eller grupparbeten som alltid anpassade utifrån gruppens nuläge och efter kundens mål med uppdraget. Varianter av denna föreläsning har Marcus levererat i format från 30 minuter till 3 heldagar.

Om Marcus Gustavsson

Marcus är en uppskattad och erfaren föreläsare, utbildare och kursledare. Han har en bred kunskap och föreläser om allt ifrån vård- och omsorgskunskap, arbetsrätt och arbetsglädje till genus, normkritik och våld i nära relationer.


Kontakta Värdigt.se för bokning

Fyll i formuläret nedan för att kontakta Värdigt.se gällande bokning. Fält markerade med asterisk (*) är obligatoriska.

Prenumerera på nyhetsbrev

Registrera din e-postadress för att få nyheter och uppdateringar i din inkorg.

Enkät - Dela med dig av din kunskap!
Gör äldreomsorgen bättre, dela dina tankar genom att fylla i vår korta enkät!
Svara på enkät
Tipsa eller fråga dina kollegor
Kompetensen finns där ute! Det är genom våra kollegors erfarenheter som vi växer. Dela med dig och ta del av andras kunskap.
Läs mer
Föreläsningar om äldreomsorg
Marcus och Charlotte föreläser och håller kurser var och en för sig eller tillsammans.
Läs mer