Tio bästa tipsen för dig som arbetar inom äldreomsorgen

  1. Lyft fram det fantastiska arbete som dina medarbetare gör. Ha exempelvis en stående punkt med ”goda exempel” på arbetsplatsträffar där medarbetarna får berätta om hur de lyckades lösa eller hantera en utmaning på ett bra sätt. På det sättet lär medarbetarna av varandra.
  2. Gör ett retrospektiv och blicka bakåt tillsammans med medarbetarna emellanåt. Ni kan göra det för ett helt år eller för en begränsad period då ni har hanterat en utmanande situation tillsammans. Diskutera vad ni har lärt er, vad ni är mest stolta över och vad ni kan göra bättre framåt.
  3. Skapa tillfällen där medarbetare reflekterar tillsammans över hur man kan hantera utmanande situationer och beteenden på ett värdigt sätt. Medarbetarna sitter inne med många olika kunskaper och erfarenheter och är därmed guld värda för varandra.
  4. Se till att förutsättningar finns för att skapa genomförandeplaner tillsammans med alla brukare för att säkerställa att de känner inflytande över hur och när hjälpen och stödet utförs. Följ upp att genomförandeplanerna används och att de är en del av introduktionen för nya medarbetare.
  5. Ställ frågor i anställningsintervjuer kopplade till värdigt bemötande så att du får en bild av den sökandes värdegrund och människosyn.
  6. Gör en introduktionsplan för nya medarbetare där nycklar till ett värdigt bemötande är en del. Utse handledare som är lämpliga och tycker det är roligt att ta emot nya kollegor.
  7. Gör en årlig kompetensutvecklingsplan där ni pratar om värdigt bemötande utifrån olika perspektiv. Det kan exempelvis handla om palliativ vård, våld i nära relationer, munhälsa, genus eller heteronormen.
  8. Kompetensutveckla dina medarbetare i demenssjukdomar och symtom vid demenssjukdomar. Rätt bemötande av en brukare med demenssjukdom kan lindra symtom som vanföreställningar, aggressivitet, ångest, mat- och sömnstörningar eller rastlöshet.
  9. Följ upp i medarbetarsamtalen hur varje medarbetare arbetare med och tänker kring värdigt bemötande.
  10. Följ ständigt upp risker och brister i form av avvikelser, synpunkter, klagomål, tillbud och arbetsskador så att ni lär er av det som blivit fel och inte behöver göra om det i framtiden. Arbetsplatsträffar är ett naturligt forum att lyfta risker och brister, diskutera möjliga åtgärder och följa upp åtgärderna.
Prenumerera på nyhetsbrev

Registrera din e-postadress för att få nyheter och uppdateringar i din inkorg.

Sällskapsspel - Hur skulle du säga? - Befria elefanten i rummet
Detta sällskapsspel hjälper er att befria elefanterna på jobbet.
Läs mer
Tipsa eller fråga dina kollegor
Kompetensen finns där ute! Det är genom våra kollegors erfarenheter som vi växer. Dela med dig och ta del av andras kunskap.
Läs mer
Föreläsningar om äldreomsorg
Marcus och Charlotte föreläser och håller kurser var och en för sig eller tillsammans.
Läs mer